1 capv zelene cz

Dramatická výchova a utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů

3. SEKCE Hra ve vzdělávání a pedagogický výzkum (kulatý stůl)

Autor: Hana Cisovská

Abstrakt: Ve svém příspěvku budu informovat o dosavadních krocích části dílčího výzkumného úkolu Dramatická výchova ve vzdělávání učitelů a vychovatelů jako součástí výzkumného záměru organizace Nové možnosti vzdělávání učitelů , vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století. Klade si za cíl ověřit účinnost programu disciplíny základy profesní praxe a dramatické výchovy jako hlavní metody.

Článek ke stažení [PDF]: Dramatická výchova a utváření osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001