1 capv zelene cz

Analýza neúspěšných vyučovacích hodin a učitelova sebereflexe jako teoreticki základ koncipování nového modelu pregraduálního a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2. SEKCE Vzdělávání učitelů v pedagogickém výzkumu

Autoři: Milena Kurelová, Vladimír Krejčí,

Dana Dobrovolská, Evelina Krejčová

Abstrakt: Při hledání nových možností vzdělávání učitelů pro 21. století jsme chtěli nejdříve zmapovat současné činnosti učitele při realizaci povolání. Na základě profesiografických zjištění jsme získali kvantitativně vyjádřený obraz všech činností učitele v průběhu jednoho týdne. Dotazníkem jsme pak zjisti li doplňující a upřesňující podmínky učitelské práce. (Blíže viz Blížkovský, B.,Kučerová, S., Kurelová, M. a kol., 2000.)

Článek ke stažení [PDF]: Analýza neúspěšných vyučovacích hodin a učitelova sebereflexe jako teoreticki základ koncipování nového modelu pregraduálního a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001