1 capv zelene cz

Příprava ředitelek mateřských škol na výkon funkce, jejich další vzdělávání

2. SEKCE Vzdělávání učitelů v pedagogickém výzkumu

Autor: Břetislav Voženílek

Abstrakt: Příprava pedagogických pracovníků mateřských škol , výběr pedagogických pracovníků mateřských škol do funkce ředitel, perspektivy dalšího vzdělávání ředitelek mateřských škol, cíle, hypotézy, metody, dílčí výsledky empirického výzkumu.

Článek ke stažení [PDF]: Příprava ředitelek mateřských škol na výkon funkce, jejich další vzdělávání

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001