1 capv zelene cz

Postoje budoucích učitelů k vlastní profesi

2. SEKCE Vzdělávání učitelů v pedagogickém výzkumu

Autor: Petr Urbánek

Abstrakt: Přispěvek navazuje na zjišťováni postojů učitelů expertů k vlastní profesi a zabývá se výsledky dotazníkového šetření postojů budoucích učitelů k učitelské profesi. Analyzovány a komparovány jsou odlišnosti v profesních postojích studentů učitelství ve vztahu k pohlaví a délce studijní dráhy. Sledovány jsou vývojové změny v posunu profesní postojové sféry v průběhu učitelské přípravy.

Článek ke stažení [PDF]: Postoje budoucích učitelů k vlastní profesi

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001