1 capv zelene cz

K některým výsledkům výzkumu "Uplatnění absolventů kombinovaného studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ"

2. SEKCE Vzdělávání učitelů v pedagogickém výzkumu

Autor: Alena Nelešovská

Abstrakt: Problematika přípravy učitelů primárního vzdělávání byla obsáhle řešena katedrou učitelství pro 1. stupeň ZS PdF UP v Olomouci, která se současně od roku 1993 stala koordinačním pracovištěm pro přípravu učitelů tohoto stupně v České republice. Na výsledky výzkumů pregraduální přípravy učitelů primárního vzdělávání zcela logicky navazuje další okruh problémů a těmi jsou zejména podmínky a problémy i zjištěná pozitiva začínajících učitelů v konkrétní pedagogické praxi.

Článek ke stažení [PDF]: K některým výsledkům výzkumu "Uplatnění absolventů kombinovaného studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ"

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001