1 capv zelene cz

Proměny vzdělávání učitelek mateřských škol (Od pěstounky k profesionálním předškolním pedagogům)

2. SEKCE Vzdělávání učitelů v pedagogickém výzkumu

Autor: Jana Kropáčková

Abstrakt: V této práci bude užíván termín předškolní výchova v nejširším slova smyslu, kdy vystihuje výchovu dětí od narození do zahájení školní docházky a termín preprimární vzdělávání bude chápán v užším pojetí (ISCEDO) jako určitý typ vzdělávacího programu určený pro děti předškolního věku, realizovaný typicky v mateřských školách.

Článek ke stažení [PDF]: Proměny vzdělávání učitelek mateřských škol (Od pěstounky k profesionálním předškolním pedagogům)

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001