1 capv zelene cz

Studentské výzkumné aktivity v mezinárodním kontextu

2. SEKCE Vzdělávání učitelů v pedagogickém výzkumu

Autor: Drahomíra Holoušová

Abstrakt: Současný vývoj školství a transformace učitelského studia v evropském kontextu vyžadují začlenění výzkumu do přípravy budoucích pedagogů. Student již nemůže být jen pouhým příjemcem vědomostí, ale musí hledat odpovědi na samostatně formulované otázky, které vycházejí z aktuálních problémů současnosti.

Článek ke stažení [PDF]: Studentské výzkumné aktivity v mezinárodním kontextu

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001