1 capv zelene cz

Možnosti a limity případové studie školy - Úvod sympozia.

1. SEKCE - pokračování - Sympozium

Autor: Eliška Walterová

Abstrakt: Sympozium je věnováno případové studii jako metodice umožňující komplexnější poznávání konkrétních projevů, charakteristických znaků, vztahů a podmínek vzdělávání v reálném prostředí školy. Cílem je přispět k diskusi o možnostech a limitech této metodiky při výzkumu kvality a kultury školy.

Článek ke stažení [PDF]: Možnosti a limity případové studie školy - Úvod sympozia.

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001