1 capv zelene cz

Problémy vnitřní konzistence případové studie školy

1. SEKCE - pokračování - Sympozium

Autor: Eliška Walterová

Abstrakt: V následujícím příspěvku se budeme zabývat modelem případové studie, jejímž objektem je Základní škola jako celek v síti vztahů, které se promítají do jejího fungování.

Článek ke stažení [PDF]: Problémy vnitřní konzistence případové studie školy

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001