1 capv zelene cz

Řízené rozhovory jako nástroj případové studie a jejich výpovědní hodnota o stavu české školy a vzdělanosti

1. SEKCE - pokračování - Sympozium

Autor: Ivo Syřiště

Abstrakt: Řízené polostandardizované rozhovory, které se uskutečnily v rámci případové studie ukázaly pojetí učitelů, atributy dobré školy a dobrého žáka především na své konkrétní škole. Rozhovory ukázalv že učitelé uvažují i o sféře školské politiky především z hlediska svého bezprostředního života ve školní realitě.

Článek ke stažení [PDF]: Řízené rozhovory jako nástroj případové studie a jejich výpovědní hodnota o stavu české školy a vzdělanosti

 Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: atributy dobré školy, atributy dobrého žáka

Příspěvky sborníku 2001