1 capv zelene cz

Evaluace školy pomocí vybraných výzkumných technik a zapojení partnerů během tohoto procesu - příklad konkrétní realizace

1. SEKCE - pokračování - Sympozium

Autor: Martin Chvál

Abstrakt: Teoreticko - metodologická studie se pokusí pojmenovat a charakterizovat jednotlivé kroky v procesu evaluace školy pomocí dotazníků a pozorování se zobecněním na uplatnění i dalších výzkumných technik. Stanoví obecné rozhodovací schéma v klíčových bodech. Vlastní cesta pomocí rozhodovacího schématu současně určí možnosti a míru zainteresovanosti různých partnerů školy (od žáků, přes rodiče, učitele až po zřizovatele, či nezávislé hodnotící instituce). Na této konkrétní úrovni nebude rozlišována vnější a vnitřní evaluace, ale míra zapojení a přidělené či přisvojené kompetence v rámci procesu hodnocení.

Článek ke stažení [PDF]: Evaluace školy pomocí vybraných výzkumných technik a zapojení partnerů během tohoto procesu - příklad konkrétní realizace

 Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: evaluace školy

Příspěvky sborníku 2001