1 capv zelene cz

Motivace žáků

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autoři: Isabella Pavelková

Vladimír Hrabal

Abstrakt: V příspěvku je prezentována část výsledků druhé části výzkumu (realizace na začátku roku 2001), ve kterém jsme se zaměřili na zmapování žákovské motivace k učení. První část výzkumu,která byla referována v r. 2000 na konferenci ČAPv v Liberci, měla za cíl  rekonstruovat subjektivní koncepci (obraz) motivace žáků učiteli a studenty učitelství.

Článek ke stažení [PDF]: Motivace žáků

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001