1 capv zelene cz

Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autoři: Pavel Doulík

Jiří Škoda

Abstrakt: Tématem tohoto příspěvku je zpracování vybraného tematického celku učiva chemie pro 8. ročník základní školy metodou učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka (dále jen AKP) a ověření pedagogické efektivity výuky provedené touto metodou.

Článek ke stažení [PDF]Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001