1 capv zelene cz

Hra, tvořivost, umění a výchova v procesu hledání

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autor: Michaela Terčová

Abstrakt: Lze-li označit jako výtvarné veškeré dění jež souvisí s tvarem, jsoucností světa tvarů, světa, do kterého se narozením včleňujeme, lze též označit veškeré toto hravé poznávání, ohmatávání tvarů , forem živých i neživých věcí kolem i sebe samého již v prvních letech života za hru s přívlastkem výtvarnou. Troufám si tvrdit, že totéž platí i ve všech případech výtvarného hraní, které vede k výtvarné tvorbě.

Článek ke stažení [PDF]: Hra, tvořivost, umění a výchova v procesu hledání.

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001