1 capv zelene cz

Pedagogický výzkum v nových možnostech dalšího vzdělávání učitelů v oboru chemie

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autor: Jiří Škoda

Abstrakt: V současné době přechodu od společnosti technické a technizované ke společnosti informační , vyvstává znovu jako aktuální otázka dalšího vzdělávání učitelů . Platí to zejména pro učitele přírodovědných oborů, chemie zvláště, kde bouřlivý vývoj nejen na poli chemie odborné, ale i napoli pedagogiky chemie, nemůže zůstat bez adekvátní odezvy učitelské veřejnosti. Jednou z aktuálních otázek českého školství zůstává efekt transformačního a inovativního úsilí. Ukazatelem tohoto efektu může být kromě jiného fenomén označovaný jako klima školní třídy. Záměrem našeho výzkumu je odpovědět na otázku, jaké je ve školním roce 1999/2000 psychosociální klima ve školních třídách prvního stupně pražských základních škol.

Článek ke stažení [PDF]: Pedagogický výzkum v nových možnostech dalšího vzdělávání učitelů v oboru chemie

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001