1 capv zelene cz

Sociální klima školní třídy

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autor: Marie Linková

Abstrakt: Jednou z aktuálních otázek českého školství zůstává efekt transformačního a inovativního úsilí. Ukazatelem tohoto efektu může být kromě jiného fenomén označovaný jako klima školní třídy. Záměrem našeho výzkumu je odpovědět na otázku, jaké je ve školním roce 1999/2000 psychosociální klima ve školních třídách prvního stupně pražských základních škol

Článek ke stažení [PDF]: Sociální klima školní třídy

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001