1 capv zelene cz

Jak česká pedagogika vytváří obrazy o edukační realitě

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autor: Miroslav Chráska

Abstrakt: Pedagogický výzkum můžeme charakterizovat nebo vymezovat různými (často velice odlišnými) způsoby. Prakticky všechna vymezení se však shodují v tom, že podstatným znakem pedagogického výzkumu je získávání nových poznatků o realitě; výzkum tedy obohacuje lidské vědění o nové (do té doby neznámé) poznatky.

Článek ke stažení [PDF]: Jak česká pedagogika vytváří obrazy o edukační realitě

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001