1 capv zelene cz

Popis klasifikace žáků pomocí konfirmativní faktorové analýzy

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autor: Miroslav Chráska

Abstrakt: Příspěvek popisuje možnosti využití konfirmativní faktorové analýzy při popisu klasifikace žáků na základní škole. Uvádí výsledky výzkumu, který na reprezentativním vzorku žáků základních škol zkoumal, zda je možné jejich klasifikaci objasnit menším počtem faktorů než je celkový počet klasifikovaných předmětů. Výzkum byl proveden v rámci postdoktorandského grantu GAČR č. 406/98/P210.

Článek ke stažení [PDF]: Popis klasifikace žáků pomocí konfirmativní faktorové analýzy

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001