1 capv zelene cz

Komparační analýza vědecko-výzkumné činnosti v didaktice chemie na příkladu tématického zaměření disertačních prací v ČR a v Německu

1. SEKCE Metodologie pedagogického výzkumu a nové možnosti vzdělávání

Autor: Martin Bílek

Abstrakt: V příspěvku jsou prezentovány vybrané aspekty srovnání vědecko výzkumné činnosti v oborové didaktice chemie v Německu a v České republice (v Československu) na příkladu komparace analyzovaných témat disertačních prací z didaktiky chemie (teorie vyučování chemii, Fachdidaktik Chemie). Prezentované informace jsou vybranými výsledky projektu interního grantového systému PdF Univerzity Hradec Králové (lG 22/2000), jehož cílem bylo zvláště analyzovat informace o doktorských studiích z didaktiky chemie a příbuzných oborů ve vybraných zemích Evropy a připravit vhodné materiály, které by v následujících letech mohly být využityke zpracování návrhu doktorského studijního programu, zahrnujícího uvedenou problematiku v podmínkách České republiky.

Článek ke stažení [PDF]: Komparační analýza vědecko-výzkumné činnosti v didaktice chemie na příkladu tématického zaměření disertačních prací v ČR a v Německu

 Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001