1 capv zelene cz

Bílá kniha o rozvoji vzdělávání: Výzva pro český pedagogický výzkum

Plenární jednání

Autor: Jan Průcha

Abstrakt: Název "Bílá kniha" označuje Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001),jenž je nyní nejvýznamnějším dokumentem české vzdělávací politiky. Formuluje strategii vývoje vzdělávání s časovým horizontem roku 2005, zčásti roku 2010. Stojím na stanovisku, že Bílá kniha vyžaduje vědecké posouzení, a to nezaujaté, objektivní,pozitivistické, ale samozřejmě i kritické. Z toho vycházeje, budu se zabývat jedním aspektem dokumentu, totiž vztahem Bílé knihy a pedagogického výzkumu. Vysvětlím nejprve, proč tento aspekt považuji za důležitý a co v něm chci objasnit.

Článek ke stažení [PDF]Bílá kniha o rozvoji vzdělávání: Výzva pro český pedagogický výzkum

 

Download the article in English [PDF]: Not available

Příspěvky sborníku 2001