1 capv zelene cz

KE VZTAHU ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI A STYLU RODINNÉ VÝCHOVY ŽÁKŮ

IV. Evaluace dalších aspektů výchovy

Autor : Světla Klapilová

Abstrakt : Pojmem školní úspěšnosti se u nás zabýval v 70. letech kolektiv autorů, jehož hlavním mluvčím se stal Z. Helus. Jeho psychologický přístup objasňuje jak subjektivní, tak objektivní stránku jevu. Subjektivní stránka spočívá v osobním prožitku žáka, jemuž může úspěch či neúspěch ve školní práci a v různorodých školních situacích přinést uspokojení, radost a seberealizaci, nebo naopak stres, sebepodceňování a ztrátu odvahy. Subjektivní stránka souvisí s objektivními podmínkami a okolnostmi, které jsou ve škole dány diagnostickou činností učitelů, normami platnými pro žákův výkon a způsobem hodnocení žáků.

Článek ke stažení [PDF] : KE VZTAHU ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI A STYLU RODINNÉ VÝCHOVY ŽÁKŮ

Download the article in English [PDF]: Not availabe

Příspěvky sborníku 1996