1 capv zelene cz

EXAMINAČNÍ PROGRAMY K VÝUKOVÝM PŘEDMĚTŮM NA PŘÍKLADU CHEMIE

IV. Evaluace dalších aspektů výchovy

Autor : Josef Halbych

Abstrakt : Examinační programy představují v nejobecnějším pohledu určité nástroje pro diagnostické činnosti. Tyto činnosti souvisejí logicky s činnostmi učebními, tj. vyučování něčemu a učení se něčemu. Souvisejí tudíž s každým vyučovacím procesem ( s výukou daného předmětu ), jsou buď jeho součástí (prolínají jím - zpětné vazby), nebo se konstruují v různých podobách (variabilně) po skončení procesu, v podobě dílčích nebo celkových examinačních bloků.

Článek ke stažení [PDF] : EXAMINAČNÍ PROGRAMY K VÝUKOVÝM PŘEDMĚTŮM NA PŘÍKLADU CHEMIE

Download the article in English [PDF]: Not availabe

Příspěvky sborníku 1996