1 capv zelene cz

EVALUACE ŠKOLY V INSPEKČNÍM SYSTÉMU ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

III. Hodnocení učitelů a školských institucí

Autor : Vladimír Valeš

Abstrakt : Naše školství se nachází v procesu transformace. Není zde místo na podrobné charakterizování povahy tohoto procesu; pro východiska našich úvah o inspekčním systému a evaluaci školy se pokusíme vymezit alespoň základní oblasti tohoto pohybu uvnitř školství. Je to především pohyb vobsahu a cílech vzdělávání.

Článek ke stažení [PDF] : EVALUACE ŠKOLY V INSPEKČNÍM SYSTÉMU ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Download the article in English [PDF]: Not availabe

Příspěvky sborníku 1996