1 capv zelene cz

SEBEREFLEKTIVNÍ DENÍKY A STUDENTSKÉ POSUZOVÁNÍ VÝUKY: VÝCHODISKA SEBEHODNOCENÍ UČITELE

III. Hodnocení učitelů a školských institucí

Autor : Vlastimil švec

Abstrakt : Sebehodnocení učitelů jako součást vnitřní evaluace školy i jako východisko zdokonalování jejich pedagogické činnosti se stává stále aktuálnější problematikou. V našem sdělení nejdříve nastíníme některé metody (sebe)hodnocení učitlů a potom upozorníme na kombinaci dvou forem studentského hodnocení výuky: pomocí škál a s využitím sebereflektivních deníků (na příkladě z výuky obecné didaktiky u studentů 2. ročníku pedagogické fakulty).

Článek ke stažení [PDF] : SEBEREFLEKTIVNÍ DENÍKY A STUDENTSKÉ POSUZOVÁNÍ VÝUKY: VÝCHODISKA SEBEHODNOCENÍ UČITELE

Download the article in English [PDF]: Not availabe

Příspěvky sborníku 1996