1 capv zelene cz

ÚLOHA POČÍTAČE V PROCESU POZNÁVÁNÍ

Autoři : Jiří Rychtera - Martin Bílek

Abstrakt : Počitač-toto slovo, dnes tak často skloňované rozděluje národ, tedy i pedagogy na dvě skupiny. Na skupinu přívrženců a skupinu odpůrců . Skupinou přívrženců rozumíme tu část populace hovořící zcela neobvyklým jazykem, sdružující se do skupinek s nikdy nekončící diskusí a spatřujících v počítači konečně systém, který ovládne školu.

Článek ke stažení [PDF] : ÚLOHA POČÍTAČE V PROCESU POZNÁVÁNÍ

Download the article in English [PDF]: Not availabe

Příspěvky sborníku 1995