1 capv zelene cz

Reflektivní kompetence učitele podporovaná počítačem

Sekce 4: Počítačové programy v přípravě učitelů

Autoři : Jan Slavík, Stanislav Siňor

Abstrakt : Pojem kompetence poukazuje na hodnotu pedagogické profesionality. Je nejobecnějším měřítkem (kritériem) pro způsobilost učitele vyrovnat se s nároky své profesní role a současně s tím zachovat potřebnou míru autenticity vlastní osobnosti (Slavík- Siňor 1993).

Článek ke stažení [PDF] : Reflektivní kompetence učitele podporovaná počítačem

Download the article in English [PDF]: Not availabe

Příspěvky sborníku 1994