1 capv zelene cz

ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE - "DOBRÝ ŽÁK" V PROSTŘEDÍ ELITNÍ ŠKOLY

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : Věra SEMERÁDOVÁ

Abstrakt : Termíny "dobrý" a "špatný" žák jsou ve vědomí veřejnosti ty nejběžnější pojmy, vyjadřující školní úspěšnost dítěte. Obecně jsou spojovány hlavně s hodnocením' známkami, a to jak v okruhu angažovaných laiků - rodičů, prarodičů, tak i širší veřejnosti. Kolikrát můžeme slyšet otázku "tak co, jaké bude/bylo vysvědčení?"

Článek ke stažení [PDF] : ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE - "DOBRÝ ŽÁK" V PROSTŘEDÍ ELITNÍ ŠKOLY

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Příspěvky sborníku 1993