Členství

Podle platných stanov se může členem ČAPV stát každý, kdo je svou profesionální činností výzkumně spjat s oblastí výchovy a vzdělávání, byť v různých oborech (pedagogika, psychologie, sociologie), případně i v dalších oborech, které s výchovou a vzdělávním hraničně korespondují (např. ekonomie, medicína aj.). Členství je otevřeno i těm, kteří výzkum přímo neprovádějí, ale jeho výsledky využívají (učitelé) a studentům odpovídajících oborů.

 

POVINNOSTI ČLENA je dodržovat stanovy, podporovat programové cíle a platit stanovené členské příspěvky.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

Členské příspěvky jsou stanoveny ročně ve výši 300,- Kč (základní); příp. 200,- Kč (snížená sazba jen pro interní doktorandy). Členský příspěvek se hradí za celý kalendářní rok.

Členské příspěvky je možno hradit převodem na bankovní účet ČAPV. Účet ČAPV, na který je možno členský příspěvek poukázat, je veden u České spořitelny pod č. účtu 000000 – 2051199389 / 0800 (pobočka Felberova 4, Liberec); pro identifikaci je variabilním číslem členské číslo. Tradičně jsou členské příspěvky vybírány v hotovosti na pravidelných výročních konfefencích. Je to termínově poslední možnost úhrady za daný kalendářní rok.

Přehled plateb členských příspěvku je aktualizován (zpravidla) prostřednictvím informačniho Bulletinu ČAPV v relaci členské číslo - platby. Kontrolu členského čísla je možno provést na web stránkách ČAPV v: základní údaje - Členství v ČAPV - Seznam členů