Nejbližší konference

XXVI. ročník konference ČAPV  se bude konat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií, a to ve dnech 12. – 14. 9. 2018, kdy středeční den je  věnován odborným seminářům (nejen) pro doktorandy. Tématem konference je transdisciplinarita, jakožto odpověď na narůstající komplexitu výzkumného pole pedagogických věd. Vystoupení v plénu přislíbili hosté s referáty:

  • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.: Kurikulární války, departmentalismus a transdidaktika  (Masarykova univerzita Brno, ČR) 
  • prof. William Havice, prof. Pamela Havice: Příprava učitelů pro práci STEM – vliv na děti a komunitu (Univerzita Clemson, Jižní Karolína, USA) 
  • prof. PhDr. Štefan Porubský, PhD. (UMB v Banskej Bystrici) a také vítěz loňské posterové sekce Mgr. Cyril Brom, Ph.D. a další kolegové.

Na konferenci jsou připraveny: sekce s možností diskuse a prezentování původních výzkumů, symposia, postery, semináře.

Aktuální informace naleznete na stránce konference www.capv2018.utb.cz