1 capv zelene cz

Konference ČAPV

Poslední výroční koference ČAPV proběhla ve dnech 11. – 13. září 2019 na TUL v Liberci. Hlavním tématem konference bylo Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie (podrobnější informace jsou zveřejněny na  http://capv.tul.cz/).  Děkujeme organizátorům za její přípravu a všem účastníkům za cenné vstupy.
Těšíme se na další setkání (nepozději) v září 2020 v Ostravě.

Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)