1 capv zelene cz

Podpora začínajících výzkumníků

Výbor ČAPV v roce 2020 podpoří členy asociace k publikování příspěvků prezentovaných na výroční konferenci v kvalitních odborných recenzovaných časopisech. Podpora je směřována k začínajícím výzkumníkům, kterým bude text prezentovaný na XXVIII. výroční konferenci přijat k publikování v jednom z předních českých pedagogických časopisů (Orbis Scholae; Pedagogika; Sociální pedagogika; Studia paedagogica). Výběr časopisu pak bude na autorovi, o svém publikačním záměru autor informuje výbor ČAPV. Výbor do 30. listopadu 2020 rozhodne, kterému z těchto autorů udělí finanční odměnu. Výbor plánuje finančně podpořit autory 2 textů (odměna 7 tis. Kč za jeden text), výbor si ale vyhrazuje právo udělit jen jednu odměnu, příp. i žádnou.

Začínající výzkumník je v této soutěži chápán jako kolegyně/kolega splňující všechna níže uvedená kritéria:

  • Je členkou/členem ČAPV (s řádně zaplacenými poplatky po celou dobu svého členství, včetně r. 2020).
  • Je studentkou/studentem DSP v oblasti pedagogických věd anebo od doby úspěšné obhajoby disertační práce uplynulo nejvýše 5 let (autorka/autor tuto skutečnost doloží).
  • Do 25. září 2020 odevzdá do redakce jednoho ze smluvních časopisů text, který byl řádně přihlášen a prezentován na XXVIII. výroční konferenci ČAPV v Ostravě a byl vypracován v souladu s požadavky jednotlivých časopisů zveřejněných na jejich webových stránkách.
  • O svém publikačním záměru autor informuje výbor ČAPV do 25. září 2020 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Text bude obsahovat následující dedikaci: „Text je publikován s podporou České asociace pedagogického výzkumu a Rady vědeckých společností. Byl prezentován na konferenci ČAPV 2020."
  • Na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. doloží do 25. listopadu 2020 skutečnost, že uvedený text prošel recenzním řízením a že je tudíž přijat k publikování ve smluvním časopise.

Pro podporu kvalitního publikování začínajících výzkumníků použije Výbor ČAPV dotaci od Rady vědeckých společností a finanční zdroje ČAPV (finančně podpořeni budou jak konkrétní autoři, tak ty z uvedených časopisů, do nichž budou příspěvky zaslány). Pokud bude mít příspěvek i předložená studie spoluautory, musí být začínající výzkumník uveden v obou případech na prvním místě. Výbor ČAPV se bude při svém posuzování zejména řídit souladem předložené vědecké studie z hlediska tématu a zpracování podle abstraktu konferenčního příspěvku. Dále se bude výbor řídit nároky na vědecké studie, které jsou obvyklé v českých pedagogických recenzovaných časopisech. Akcentována bude zejména originalita, kvalita a úroveň předloženého textu. Dedikace nezakládá autorovi automaticky právo na finanční odměnu.

Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)