Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)

25. výroční konference ČAPV

Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové pořádalo od 13. do 15. září 2017 konferenci ČAPV zaměřenou na téma Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Podrobnější informace o konferenci, jejím programu, platbách apod. jsou k dispozici na http://cpvuhk.cz/capv-2017/. Program konference je dostupný na http://cpvuhk.cz/capv-2017/capv-2017-program/.  Děkujeme všem, kdo se na organizaci konference podíleli a zejména organizačnímu výboru pod vedením Stanislava Michka za skvělou přípravu a zajištění konference. Za výbor ČAPV Jana Poláchová Vašťatková