Stručně o ČAPV

capvČeská asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky http://www.cas.cz/rvs 

22. výroční konference ČAPV

Letošní ročník konference se uskuteční v termínu 8. - 10. září 2014 na téma Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Organizační gesci přijala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.capvolomouc.cz/. Předběžný program bude k dispozici na webových stránkách konference od 1.7.2014.

V průběhu konference, na výroční členské schůzi, proběhnou volby do výboru ČAPV. Nový výbor bude podle nových Stanov ČAPV volen členskou základnou na období tří let. Volen je pětičlenný výbor a vedle toho revizor (který není členem výboru). Tajemnice ČAPV již obdržela jeden návrh na kandidáta pro volby do výboru ČAPV. Vyzýváme všechny členy k podávání návrhů kandidátů do výboru ČAPV a na revizora pro volební období 2014 - 2017. Podmínkou podání návrhu je členství kandidáta i navrhovatele v ČAPV. Návrhy na členy výboru a revizora (s uvedeným jménem kandidáta, jeho pracovištěm, stručným zdůvodněním návrhu a s podpisem navrhovatele i navrhovaného, kontaktem na navrhovatele) podávejte písemně na poštovní adresu tajemnice ČAPV: Paní Ilona Jelínková, Centrum praktické přípravy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec. 

Členy ČAPV vyzýváme také k podávání návrhů na ocenění publikací (s vročením 2012 nebo 2013), na nichž se podíleli členové asociace a které vynikají kvalitou výzkumné práce a její prezentace, otevírají nová výzkumná témata nebo přinášejí metodologické inovace. Práce mohou být publikovány v českém nebo jiném jazyce, na území České republiky nebo v zahraničí (v materiální nebo elektronické formě). Nominace na ceny ČAPV zasílejte elektronicky předsedovi ČAPV (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a v kopii rovněž tajemníkovi komise pro ceny (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) do 31. července 2014 do 12.00 hodin. Podrobnosti jsou uvedeny v Bulletinu ČAPV číslo 3/2014.                                                                    Výbor ČAPV