Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)

24. výroční konference ČAPV

Katedra Pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude od 14. do 16. září 2016 pořádat nadcházející konferenci ČAPV zaměřenou na Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.capv.cz/index.php/konference/aktualni-konference Mezní termín pro odeslání přihlášek byl prodloužen do 30. dubna 2016.