Stručně o ČAPV

capvČeská asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky http://www.cas.cz/rvs 

22. výroční konference ČAPV

Letošní ročník konference se uskutečnil v termínu 8. - 10. září 2014 na téma Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Organizační gesci přijala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.capvolomouc.cz/.

Na výroční členské schůzi, proběhly volby do výboru ČAPV a pro nadcházející tři roky byl ustanoven nový výbor https://www.capv.cz/zakladni-udaje-o-capv/sidlo-a-kontakty/vybor-capv.  Byly také oceněny publikace (s vročením 2012 nebo 2013), na nichž se podíleli členové asociace a které vynikají kvalitou výzkumné práce, otevírají nová výzkumná témata nebo přinášejí metodologické inovace.                                                             Výbor ČAPV