1 capv zelene cz

Stručně o ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí - jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.
 
  • ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA)
  • ČAPV je též členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky (RVS)

26. výroční konference ČAPV

Poslední konference ČAPV se konala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií. Tématem konference  byla  transdisciplinarita, výzkum v různých transdiciplinárních oblastí věd, jeho inovativní metody sběru a analýzy dat a jeho inspirativní výsledky. Podrobnější infromace jsou k dispozici na http://www.capv2018.utb.cz/. Děkujeme za přípravu této konference. Těšíme se na další setkání v září 2019 v Liberci.

Podpora začínajících výzkumníků

Výbor ČAPV v roce 2018 podpoří členy asociace k publikování příspěvků prezentovaných na výroční konferenci v kvalitních odborných recenzovaných časopisech. Podpora je směřována k začínajícím výzkumníkům, kterým bude text prezentovaný na XXVI. výroční konferenci přijat k publikování v časopisu Pedagogika nebo Studia Paedagogica.

Více informací naleznete v plném znění výzvy.